Психиатричен кабинет Д-р Т. Аврамова предлага следните медицински услуги:

 

 

 

  • Психиатрично изследване и формулировка на случая /цялостна оценка, диагноза и диференциална диагноза/;

 

  • Назначаване и проследяване на медикаментозна терапия;

 

 

  • Индивидуално и фамилно психологично консултиране;

 

  • Индивидиална психотерапия;

 

  • Консултация по документи, насочване за консултации и изследвания към други специалисти ;

 

  • Медицинска експертиза на работоспособността, насочване към ЛКК, подготовка на документи за ТЕЛК, социални служби и др.;

 

  • Издаване на медицински документи: свидетелства и удостоверения – за учение и работа; за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психическа годност за извършване на завещания и сделки; за морски лица;

 

  • Оценка на риска и насочване за хоспитализация;

 

  • Съдебно-психиатрична консултация, освидетелстване и експертиза;

 

  • Насочване за фармакогенетично изледване;