За психиатрията – въпроси и отговори:

Кой е психиатър ?

 Психиатър е лекар, който е специализирал в превенция, диагностика, и лечение на психични заболявания, включително и употребата на вещества. Психиатърът е магистър по медицина, провел още четиригодишна специализация и успешно положил изпит по специалността психиатрия.

Нуждаещи се от консултации с психиатър са хора с различни проблеми. Те могат да бъдат състояния след стресогенни ситуации, неконтролирана тревожност, пристъп на паника, понижено настроение, зрителни халюцинации или гласове, мисли за самоубийство или други необичайни изживявания. Оплакванията могат да бъдат в по-дългосрочен план и да водят до невъзможност за контрол върху тях, като нарушават ежедневното функциониране и качеството на живот.

Как се диагностицират пациентите ?

 Психиатрите са лекари и могат да назначат пълна гама от медицински изследвания и психологически тестове, които комбинирани с психиатричното изследване – интервюта, дискусии с пациентите, допринасят за цялостна оценка на психическото и физическото състояние на пациента. Годините на продължително образование и на клиничното обучение и опит ги подготвя да разбират сложната връзка между емоционални реакции и други медицински заболявания, да оценят медицински и психологически данни, да поставят диагноза и да разработват план за лечение.

Психиатричните диагнози се основават на критерии, установени в Международната класификация на болестите – МКБ, последната е  приета и в България. МКБ съдържа описание, симптоми, синдроми и други критерии за диагностициране на психични разстройства.

Как се провежда психиатричното лечение ?

  Психиатрите използват различни методи на лечение и процедури, включващи медикаментозно лечение и психотерапия, социална рехабилитация и други процедури.

  Психотерапията е лечение, което включва както събеседване между терапевт и пациент така и използване на различни утвърдени методи и техники. Може да се използва за лечение на широк спектър от психични разстройства, личностови и емоционални проблеми.

  Медикаментозната терапия се използва от психиатрите по същия начин, както в другите специалности лекарствата се използват за лечение на различни заболявания, например високо кръвно налягане или диабет. Правилно предписани психотропните медикаменти помагат за коригиране на неравновесието в биохимичните процеси на мозъка, което се смята че е в основата на някои психични заболявания. Психиатрите често използват лекарства в комбинация с психотерапия. Пациентите на дългосрочно медикаментозно лечение е необходимо да се срещат с психиатъра си периодично, за да се наблюдават ефектите на лекарствата.

Видове психиатрични специалности ?

 Психиатрите могат да продължат обучението си и след придобиването на специалността Обща психиатрия. Други психиатрични специалности са:

   -Детска психиатрия;

   -Съдебна психиатрия;

Много психиатри преминават и допълнително обучение в областта на психотерапията и други направления на съвременната психиатрия.

Къде работят психиатрите?

 Психиатрите работят в различни структури в системата на здравеопазването – частни практики, психиатрични клиники, държавни психиатрични болници, университетски клиники, медицински и диагностични центрове, центрове по психично здраве и хосписи.

Каква е разликата между психиатър и психолог?

 Психиатър е лекар /магистър по медицина/ със специално обучение в областта на психиатрията, който е обучен да диагностицира заболявания или психични състояния, да предписва терапия. След допълнителна специализация провежда психотерапия и други медицински процедури.

 Психологът е немедицински специалист, който провежда психологично интервю и оценка на проблем, тестови изследвания и оценка, оказва психологическа помощ при различни видове емоционално -поведенчески и дезадаптивни състояния. След допълнителна специализация прилага различни видове психотерапия. Специалността клиничната психология е медицинска специалност с подготовка за нуждите на клиничната практика.

Психиатрите често работят в екип с психолозите, съдействат си и се допълват в професионалната работа.