Биография на д-р Татяна Аврамова

*Родена в гр.Бургас.

Образование:

 • Математическа гимназия “Акад. Н. Обрешков” Бургас – 1979г.
 • ВМИ – Варна – Висше медицинско образование – M.D. – 1986г.
 • МА – София  – Специалност “Психиатрия” – 1998г.
 • ЦСК – Икономически университет Варна – Квалификация “Здравен мениджмънт” – 2000г.
 • МУ Варна – Специалност  “Съдебна психиатрия” – 2017 г. ;

 

Професионален стаж:

 • Завеждащ СЗУ с. Екз. Антимово обл. Бургас – 1979-1993г.
 • ОРКП – Варна, “ДКЦ- Варна” – Лекар – ординатор терапевт – 1993-1996г.
 • “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД – Психиатър -1996г.-2005г.
 • “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД  – Управител – 2000-2005г.
 •  “ДКЦ “Св. Ив. Рилски”–Аспарухово–Варна”– Управител, психиатър – 2009-2016г.
 • “АИПСМП/Психиатрия/”  Варна – Психиатър -2002г. до момента;

 

Следдипломна квалификация психиатрия:

 • 2011-2012г. Обучителен модул когнитивно-поведенческото консултиране и психотерапия – БАКПТ;
 • 2002г. – 2012г. Участие в обучителни модули от национални конференции на Българската психиатрична асоциация, международни конгреси и регионални срещи на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP), Световната психиатрична асоциация /WPA/ и др.
 • 1998г. Психотерапевтична програма за лечение на зависимости МУ София;
 • 1997г. Позитивна психотерапия Песешкиян към МУ Варна – Кантонална психиатрична клиника Листал, Швейцария;
 • 1992г. Обучителен курс “Дебрифинг терапия при стрес” към “Фондация невронауки и поведение” и Мед. институт Сан Франциско USA ;

 

 

Сертификати:

* Сертификат за експерт по оценяване и акредитация на Лечебни заведения към Министерстовто на здравеопазването – 2004г. ;
* Сертификати за консултант и одитор на качеството на медицински, социални, стопански и производствени дейности в сектор здравеопазване по внедряване на ISO 9001-2000  – TUF Аkademi – 2004г. ;

 

Участие в проекти на НПО:

 • гр. Варна  – Проект “Дневен център за лица с психични разстройства и техните близки” в район “Вл. Варненчик 2000г. с Възложител Фондация “Отворено общество “;
 • гр. Варна – Проект “Родители срущу дрогата” 2004г. по програма Фар, Възложител МТСП, основен партньор Район “Вл. Варненчик “;
 • гр. Варна – Проект “Утвърждаване на работен алгоритъм от общопрактикуващите и училищни лекари в Община Варна /кв. Вл. Варненчик и кв. Младост/ за управление на дейности, насочени към намаляване търсенето на психоактивни вещества” 2006г. с Възложител Община Варна;
 • гр. Суворово – Проект “Мисия  „Щастливо детство” за подкрепа на деца в риск” 2008-09г., линия на финансиране „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” с координиращ орган ИА програма ФАР към МТСП на Република България;

 

Членства:

 • Български лекарски съюз;
 • Българска психиатрична асоциация;
 • Национална асоциация на специалистите от извънболничната медицинска помощ /НАСИМП/;