Начало

Добре дошли в сайта за психично здраве на Д-р Татяна Аврамова !

 

 

Новата визия и актуалното му съдържание са отговор на все по-нарастващите нужди от предоставяне на достъпна, научно издържана и коректна информация за психичните проблеми и заболявания, за тяхната диагностика и лечение.

 Д-р Татяна Аврамова е с над двадесет и пет годишен психиатричен опит в болнични и извънболнични лечебни заведения. От 1999 год. открива частен психиатричен кабинет, а от 2002 година има сключен договор с НЗОК.  Професионалната й работа обхваща различни области на психиатрията – от състояния на тревожност и депресия до заболявания на късната възраст, шизофрения и други психози. Специалните й интереси са насочени към лечението на обсесивно-компулсивнo разстройство, нарушения в хранителното поведение и когнитивно-поведенческата терапия. Като специалист съдебна психиатрия е вписана като вещо лице към Варненския окръжен съд и извършва съдебно – психиатрични консултации, освидетелстване и експертиза.

Основни принципи на работа:  

    • Индивидуален, емпатичен, холистичен подход;
    • Формулировка на случая /цялостна оценка, диагноза и диференциална диагноза/;
    • Прилагане на лечение основано на научни доказателства;
  • Персонализирана медицина /персонализирани планове за лечение/;